Akce v měsíci červnu 2017

  1. 6. Galerie U Andělíčka 6.A, 10.45
  2. 6. Divadlo Alfa Plzeň 10.30 h – „Kosprd a Telecí“, 1. roč.
  2. 6. Závody kamarádů - školní družina
  5. 6. Školní výlet  Mariánské Lázně, SOOS         5.A,B
  5. 6. Odbor sociálních věcí – beseda 9. B           13.30
  6. 6. Okresní kolo v atletickém trojboji 1. stupeň – Nýřany
  6. 6. Plavecký výcvik 2.tříd
  7. 6. Plavecký výcvik 3.tříd  
  7. 6. Geologická exkurze  9.r. (Kralovický potok)
  7. 6. Vycházka – rozmanitost přírody - školní družina
  8. 6. školní výlet Křivoklát, Koněpruské jeskyně         3. A,B
  8.-9. 6. Školní výlet 9.A (Berounka)
  7.-8. 6. Školní výlet 7.A,B ( Berounka)
  8.-9. 6. Školní výlet 9.B - Zvíkovec
12. 6. Beseda s chovateli koní - školní družina
13. 6. Školní výlet – Plasy   1. A,B 
13. 6. Plavecký výcvik 2.tříd
13. 6. Školní výlet – Karlštejn  4. A, 4.B
13. 6. Beseda – Mediální výchova     9.A, 9.B (7. a 8. VH)     
13. 6. Informativní schůzka s rodiči budoucích prvňáčků, ŠJ od 15.30  
13.-14. 6. Republikové kolo ve vybíjené 1. stupeň– Jičín  
14. 6. Plavecký výcvik 3.tříd 
14. 6. Žákovský parlament 14.00
19. 6. Hrad Krakovec – školní výlet 2. tříd   
20. 6. Plavecký výcvik 2.tříd
20. 6. Okresní kolo – streetball – Kožlany
14. 6. Plavecký výcvik 3.tříd
21. 6. Kulatý desetiboj                                                               
22. 6. Okresní kolo v softbalu - Plasy 
22. 6. Divadelní představení Plzeň - Zvonokosy   8. ročník  
23. 6. Pasování na čtenáře – knihovna  9.00 – 1.A, 10.00 – 1.B
23. 6. Spaní ve škole 4. A 
23. 6. Pěvecké vystoupení pro kamarády - školní družina
28. 6. Rozloučení se ŠD - školní družina
29. 6. Slavnostní předání vysvědčení - 9. roč., 10.00 M. Týnice
30. 6. Předání vysvědčení za 2./2 šk. roku 2016/17