Český jazyk

Školní rok 2016/2017

Olympiáda v českém jazyce

Dne 13. 12. 2016 se uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo 14 žáků z 8. a 9.  ročníků. Celostátně zadané otázky byly zaměřeny na slovní zásobu, významy a tvoření slov, porozumění a úpravu vět a slovních spojení v textu. Nejlepší výsledek předvedl J. Propper z 9. B, který z možných 23 bodů v gramatické části získal bodů 17. Úkoly nebyly jednoduché a jejich splnění vyžadovalo od řešitelů maximální úsilí a soustředění. Všem zúčastněným žákům patří pochvala za snahu a předvedené výkony.

Mgr. Marcela Popelová

Umístění Jméno Třída Boby
1. Jakub Propper 9.B 17
2. Anna Bocková 9.A 16
3. Barbora Bradová 9.A 15
4. Klára Vodičková 9.B 13
5. Matěj Blecha 8.A 11
6. Alexandra Gabčová 9.B 9
6. Petr Vaněk 9.B 9
7. Jiří Buňka 9.A 8
7. Lenka Kraftová 9.A 8
8. Jana Tomášková 9.B 7
8. Jakub Habl 8.A 7
8. Chiara Botterová 8.B 7
8. Adam Tupý 8.B 7
9. Eliška Fišarová 8.A 3

 

Olympiáda v českém jazyce

/album/olympiada-v-ceskem-jazyce/a20170113-094721-jpg/ /album/olympiada-v-ceskem-jazyce/a20170113-094843-jpg/ /album/olympiada-v-ceskem-jazyce/a20170113-094912-jpg/

Školní rok 2015/2016

Velký úspěch naší školy

Někdy na počátku února zpracovávali žáci devátých ročníků úvahu. Jako námět jim posloužil obrázek v učebnici českého jazyka. Tak jako každý rok jsem nejzdařilejší práce zaslala do celostátní soutěže dětského literárního projevu – Náš svět, kterou každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Do literární soutěže mohou být zaslány práce žáků prvních až devátých ročníků.
Jaké bylo moje překvapení, když ke konci dubna přišel do školy dopis. Oznamoval, že slohová práce Terezy Šlechtové, žákyně 9.B, byla odbornou porotou v kategorii žáků 8. a 9. ročníků vybrána  mezi deset nejlepších v republice a bude oceněna a následně uveřejněna ve sborníku vybraných prací vydávaném každoročně u příležitosti této soutěže.
Slavnostní vyhlášení výsledků celostátní soutěže a předání cen všem soutěžím ve čtyřech kategoriích proběhlo v polovině května v Praze v Průmyslovém paláci výstaviště v Holešovicích při příležitosti veletrhu Svět knihy, kde si diplom a cenu osobně převzala i Tereza.
Terezo, děkuji za vzornou reprezentaci školy a přeji úspěchy nejen v českém jazyce, ale i v celém  dalším studiu.

Mgr. Václava Kozlová

Rušná ulice plná ticha

    Kráčím ulicí plnou lidí, plnou tváří a životních příběhů a přesto, že se všude kolem mě tísní davy, si připadám sama. Proč jsou lidé v dnešní době tolik zaneprázdnění sami sebou? A proč vůbec tolik pospícháme a bezhlavě se za něčím ženeme, aniž bychom s jistotou věděli, že má pro nás ta daná věc opravdu smysl?
    Každé ráno spěcháme vstříc své práci a všem svým povinnostem, večer se zase ženeme za svými osobními problémy. Den co den uháníme životem, zabraní jen do sebe a běžíme naproti dalším a dalším starostem, aniž bychom se na chvíli zastavili a rozhlédli se kolem sebe. Denně potkáváme stovky lidí, dostáváme příležitost poznat nové příběhy a vpustit do svého života trochu svěžího vánku v podobě nových zážitků a zkušeností a většina z nás tuto příležitost naprosto opomíjí. Ve většině z nás natolik převládá negativita, že jsme často bezdůvodně nepříjemní na druhé, navzájem si ubližujeme. A to všechno kvůli tomu, že jsme naprosto slepí vůči dění kolem sebe. Necháme se natolik pohltit sami sebou a svým životem, že někdy zapomínáme, že nejsme středobodem vesmíru a sobecky přehlížíme ostatní. Zbytečně se noříme do své do minulosti, ohlížíme se za sebe a někdy zůstáváme viset na věcech nebo lidech, kteří už jsou dlouho nenávratně pryč. Častokrát nadměrně lpíme na jistotě, kterou nám daná věc poskytovala a nedokážeme si připustit její ztrátu a místo budoucnosti se soustředíme na to, co už dávno pominulo. Míváme ty nejzajímavější šance přímo před sebou, ale ve všem spěchu a stresu je necháváme bez povšimnutí odejít. Spousta lidí se skvělým potenciálem díky tomuto nezájmu okolního světa zapadne do každodenní rutiny a ztrácí tak příležitost vyniknout, když bez povšimnutí mizí ve změti mnoha dalších zklamaných duší. Přijde mi, že lidé jsou před okolním světem naprosto uzavření a nedostupní, chránění svou nedotknutelnou schránkou, jsou většinou opatrní a odtažití. Ale co bude dál a kam až může nezájem lidí o okolní svět zajít?
Uznávám, že v dnešním světě je samozřejmě jistá obezřetnost naprosto na místě, ale někdy by lidem možná prospělo trochu pootevřít vrátka svých emocí a vnímat okolní svět otevřenýma očima. Když jenom na chvilku zkusíme zvednout svou skloněnou hlavu zatěžkanou vahou všech starostí, rozhlédneme se kolem sebe a přibrzdíme na chvíli všechen shon, s trochou dobré vůle možná konečně pochopíme krásu světa.  Musíme přestat být tak přízemní a ustrašení a jednou pro vždy se přestat tolik strachovat, jak to všechno dopadne. Přestaňme litovat všech nevyužitých šancí a nevydařených vztahů nebo známostí. V životě je všechno zlé k něčemu dobré a stejně tak i každé zklamání nás má poučit a posunout někam dál. Každá bolest a starost nás má naučit něčemu novému a umožnit nám poznat sebe samé. Netvrdím, že to bude vždycky jednoduché, protože kdyby bylo, zvládl by to každý. Ale musíme nejdřív najít a utvořit sami sebe, aby nás pak mohl začít hledat někdo jiný. Jde jen o úhel pohledu, o to, z jaké strany chceme na svůj život pohlížet. Přestože ve víru všech problémů naše životy někdy zdánlivě ztrácejí smysl, jediné, co stačí k tomu, abychom zmiňovaný smysl znovu našli, je, vnímat všechny maličké dary a prožitky, které nám samotný život nabízí. Někdy je potřeba prožívat dané chvíle naplno, přestat tolik přemýšlet a skočit do rozjetého vlaku života bez ohlížení za minulostí a beze strachu ze změny, protože právě změna směru nebo cílové stanice nám dokáže často otevřít úplně nové obzory.
    Stojím za myšlenkou, že si svůj život utváříme sami, že máme možnost vymalovat ho nejrůznějšími barvami a záleží jen na nás, které odstíny jsou pro nás příjemnější. A přestože každá barva někdy vybledne a ztratí svou krásu, naše životy vždy provází trocha světla a jasu a jenom my sami si vybíráme, jestli ho pustíme dovnitř.

Tereza Šlechtová

Recitace - školní kolo

Ve středu 2. března se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže žáků II. stupně. Proběhlo ve dvou kategoriích: 1. kategorie byla určena žákům 6. a 7. tříd, 2. kategorie se zúčastnili žáci 8. ročníků. Porota si vyslechla velmi pěkné příspěvky jak z oblasti poezie, tak řadu ukázek z prózy. Všechny nás potěšila vysoká úroveň recitace, kultivovaného projevu, ale i vhodně zvolený repertoár přednášejících. Všem děkujeme za účast, umístěným blahopřejeme a postupujícím do okresního kola přejeme hodně štěstí. 

VÝSLEDKY  
1. kategorie 2. kategorie
1. místo -  Barbora Stušová 6. B 1. místo - Tereza Sebránková 8. B
2. místo - Adéla Veruňková 6. B 2. místo - Marcela Smolová 8. B
3. místo - Václava Šimandlová 6. B 3. místo - Barbora Bradová 8. A

 

Recitace, školní kolo - II. st.

/album/recitace-skolni-kolo-ii-st/img-7018-jpg/ /album/recitace-skolni-kolo-ii-st/img-7036-jpg/ /album/recitace-skolni-kolo-ii-st/img-7041-jpg/

Olympiáda z českého jazyka

Okresní kolo:

Dne 8. února se v Plzni uskutečnilo okresní kolo Olympiády z českého jazyka. Soutěže se zúčastnilo 25 žáků z deseti základních škol z celého našeho okresu. Soutěž se skládala ze dvou částí – mluvnického testu a slohové práce na zadané téma.
V náročné konkurenci obsadila žákyně 9. A Vladimíra Kimlová 3. místo, když  měla na vítězku ztrátu pouze 2 body. Její slohová práce měla nejoriginálnější formu.
Vlaďce blahopřeji k úspěchu, děkuji za vzornou reprezentaci naší školy a přeji jazykový cit v mluvnickém testu a inspirativní nápady při psaní slohové práce v krajském kole, které se uskuteční na jaře v Plzni.

Mgr. Václava Kozlová

Školní kolo:
V prosinci se na naší škole uskutečnilo školní kolo Olympiády z českého jazyka. Zúčastnilo se ho deset žáků osmých a devátých ročníků. Letošní olympiáda byla zaměřena na znalosti a pochopení významu slova, slovních spojení a jejich správnému použití, v jiných úkolech měli žáci odhalit správný pravopis i výslovnost cizích slov, která již v našem jazyce téměř zdomácněla.
V náročné konkurenci se na 1. místě se shodným počtem bodů 12 umístily žákyně devátých ročníků Vladimíra Kimlová z 9. A a Tereza Šlechtová z 9. B. Obě postupují do okresního kola. 2. místo obsadil s 8,5 body Jakub Propper z 8.B a na 3. místě skončila se 7,5 body Jana Tomášková z 8.B.

Všem žákům děkuji za vzornou reprezentaci třídy a postupujícím budeme držet pěsti v okresním kole, které se uskuteční v únoru v Plzni.

Pořadí školního kola:

1. místo - Kimlová V. (9.A)  12b.     = postup do okresního kola
1. místo - Šlechtová T. (9.B)  12b.   =  postup do okresního kola
2. místo - Propper J. (8.B)   8,5b.

3. místo - Tomášková J. (8.B) 7,5 b.
4. místo - Kraftová L. (8.A)
5. místo - Kopřivová T. (9.A)
6. místo - Zeman M. (9.B)
7. místo - Koča J. (9.A)
8. místo - Buchtelík O. (8.A)
9. místo - Vodičková K. (8.B)

Výstava Korunovačních klenotů v Olympii Plzeň

     Ihned po přečtení úvodního nadpisu si řeknete: „Oni se ulévali ze školy a byli nakupovat v Olympii!“. Ne, nebyli jsme nakupovat (no dobrá, jenom trochu J), ale byli jsme se opravdu podívat na naše české korunovační klenoty. Samozřejmě to nebyly pravé korunovační klenoty, ale jen jejich repliky. Originály klenotů jsou k vidění přibližně jednou za pět let a stojí se na ně hodinové fronty.

     Poté, co jsme přijeli do Olympie a udělali si skupinové foto před vchodem, čekal na nás průvodce s velmi zajímavým výkladem o Karlu IV., a pak samozřejmě o samotných klenotech. Průvodce nám převyprávěl velmi obsáhlý životopis Karla IV., ze kterého jsme se dozvěděli mnoho a mnoho zajímavých informací. Několikrát se i kolemjdoucí zastavovali, aby také zaslechli nějaké zajímavosti. Po výkladu našeho průvodce jsme se odebrali do stánku uprostřed Olympie, kde se nacházely korunovační klenoty. Na prohlídku klenotů jsme měli času, kolik jsme chtěli, a mohl se na ně podívat kdokoli i bez naučného výkladu. Pak jsme si pořídili fotografie klenotů a šli jsme se vyfotit pro změnu my. Připravený pro nás byl trůn s pláštěm a korunou, abychom vypadali jako opravdový král – role krále se samozřejmě ujala p. uč. Kozlová, a my jsme se posadili okolo trůnu.

     Následoval nějaký ten čas na nákupy a občerstvení J a přišel moment odjezdu domů. Vraceli jsme se spokojení a s hlavami přeplněnými novými informacemi.

Martin Zeman (9.B)