Výchova ke zdraví

Školní rok 2014/2015

„Stop drogám před školou i ve škole"

   ZŠ Kralovice se ve spolupráci s Policií ČR - Obvodním oddělením Kralovice zapojila do projektu Policie ČR v Plzeňském kraji "Stop drogám před školou", který je zaměřen na rizikovou skupinu dospívající mládeže a rozšířila jej i do vnitřních prostor školy. Smyslem projektu je přímým působením minimalizovat držení a užívání omamných a psychotropních látek, omezit první kontakt s drogou ve známém, mládeži blízkém prostředí a v neposlední řadě zvýšit právní vědomí mládeže v oblasti drogové problematiky.

   Projekt je postaven na principu propojování primární a sekundární prevence s využitím služebních psů specialistů na vyhledávání OPL. Praktické použití služebních psů umožní vyhledat omamné a psycholtropní látky u žáků a zajistit sekundární prevenci mládeži, která již má s držením a užíváním drog osobní zkušenost.

   Kynologové se služebními psy, příslušníci OOP Kralovice, policejní psycholožka a zaměstnankyně OSPODu navštívili ZŠ Kralovice dne 27.1. 2015, a to na pozvání vedení školy. Po praktickém vyhledávání drog ve věcech žáků 8. a 9. ročníku služebními psy následovala beseda a neformální komunikace, během které policisté zjišťovali informovanost žáků o drogové problematice, upozornili na účinky drog i následky, které přináší jejich užití. Seznámili žáky s platnou legislativou, týkající se výroby, držení či užívání OPL. Závěrečná názorná ukázka práce služebního psa, vyhledávajícího drogu, uzavřela toto přínosné a preventivní dopoledne na ZŠ Kralovice.

   Vedení školy, pedagogové i žáci samotní vnímali a hodnotili realizaci celé akce velmi pozitivně. Velké poděkování náleží všem účastníkům, zejména však psovodům a příslušníkům Policie ČR - OOP Kralovice pod vedením Mgr. Petra Kabáta.

Fotografie

/album/fotografie/a20150127-100746-jpg/ /album/fotografie/a20150127-100857-jpg/ /album/fotografie/a20150127-101728-jpg/

Zajímavé informace o prevenci úrazů najdete na www.ibesit.cz

Užitečná videa pro dopravní výchovu - zde.