Školská rada

Školská rada při ZŠ Kralovice pracuje v devítičlenném složení:

Zástupci z řad rodičů:    Pavla Kučerová
  Mgr. Kateřina Roučková
  Martina Sklenářová
Zástupci za zřizovatele: Jiří Buňka
  Bc. Jitka Schreiberová
  RNDr. Jiří Tišer
Zástupci z řad učitelů Mgr. Alena Bechyňová
  Mgr. Miluše Pěnkavovová
  Mgr. Libuše Vránová

 

Výbor rady školy:

Předseda:            Jiří Buňka
Místopředseda:   Mgr. Kateřina Roučková
Jednatel:             Mgr. Alena Bechyňová

Usnesení: