Učitelé

Přehled vyučujících a předmětů ve školním roce 2016/2017          

I. stupeň  třída/předmět email
Mgr. Václava Kroftová 1.A palatovad@zskralovice.cz
Mgr. Dana Palátová 1.B kroftova@zskralovice.cz
Mgr. Alena Bechyňová 2.A bechynova@zskralovice.cz
Mgr. Dana Kalová
Mgr. Marie Zábranská
2.B
zabranska@zskralovice.cz
Mgr. Věra Hajná 3.A  hajna@zskralovice.cz  
Mgr. Marta  Hanáková 3.B   hanakova@zskralovice.cz
Mgr. Jana Plechová 4.A plechova@zskralovice.cz
Mgr. Libuše Vránová 4.B vranova@zskralovice.cz
Mgr. Libuše Švarcová
Mgr. Štěpánka Hynešová
5.A
hynesova@zskralovice.cz
Mgr. Lenka Konopásková 5.B konopaskova@zskralovice.cz
     
Mgr. Alena Bechyňová Pvč - 3.A bechynova@zskralovice.cz
Mgr. Dana Duxová Aj - 3.r., 4.r. a 5.B duxova@zskralovice.cz
Mgr. Věra Hajná Tvz - 1.A hajna@zskralovice.cz
Mgr. Marta Hanáková Tvz - 1.B hanakova@zskralovice.cz
Mgr. Petra Hubková Aj - 3.r., 4.r. a 5.A hubkova@zskralovice.cz
Mgr. Lenka Konopásková Aj - 1.B a 2.A,B konopaskova@zskralovice.cz
Mgr. Tereza Kupková Aj - 1.r., 2.r., 3.r., 4.r. kupkova@zskralovice.cz
Mgr. Dana Palátová Prv - 1.A, Pvč - 1.A, 4.A, 4.B palatovad@zskralovice.cz
Mgr. Dana Polívková Hv 5.B polivkova@zskralovice.cz
Mgr. Lucie Šebianová Hv 1.A,B, 2.B, 3.B sebiaova@zskralovice.cz
Mgr. Iva Štěpánská Přv + Vl - 4.B, Pvč - 5.B, Inf - 5.A,B stepanska@zskralovice.cz
Mgr. Olga Vaňhová Aj - 2.A,B vanhova@zskralovice.cz
Mgr. Marie Zábranská / D. Kalová Tvz - 4.B zabranska@zskralovice.cz
     
II. stupeň třída/předmět email
Mgr. Roman Čuřík F, Tv curik@zskralovice.cz
Mgr. Dana Duxová Aj, D duxova@zskralovice.cz
Mgr. Petra Hubková Aj, Pv hubkova@zskralovice.cz
Mgr. Pavel Kašpar Tv, Vz kaspar@zskralovice.cz
Mgr. Václava Kozlová Čj, D, Vo kozlova@zskralovice.cz
Mgr. Miroslava Kronďáková Aj, D krondakova@zskralovice.cz
Mgr. Tereza Kupková Aj, Hv kupkova@zskralovice.cz
Mgr. Miluše Pěnkavová M, Ch, Vo penkavova@zskralovice.cz
Mgr. Dana Polívková Př, Z, Vv, Pv polivkova@zskralovice.cz
Mgr. Marcela Popelová Čj, Nj popelova@zskralovice.cz
        Pavel Rom Z, Př, Vo, Tv rom@zskralovice.cz
Mgr. Lucie Šebianová Hv  
Mgr. Iva Štěpánská M, Vv, Vo stepanska@zskralovice.cz
Mgr. Olga Vaňhová Rj, D, Vo vanhova@zskralovice.cz
Mgr. Ladislav Vopat Inf, M, F, Vo, Pv vopat@zskralovice.cz
     
Mgr. Jana Plechová Vo - 9.b  plechova@zskralovice.cz 
Mgr. Václava Kroftová Nj - 7., 8., 9. roč. kroftova@zskralovice.cz
Mgr. Libuše Vránová Vv - 6.B., 8.A,B a 9.A, B vranova@zskralovice.cz