Školní družina - šk. rok 2016/2017

Věra Palátová

vedoucí vychovatelka

 palatovav@zskralovice.cz  

Iveta Lišková

vychovatelka

 liskova@zskralovice.cz 

Jaroslava Stančová

vychovatelka

stancova@zskralovice.cz

Mgr. Kateřina Černá

vychovatelka

 

cerna@zskralovice.cz