Akce v měsíci březnu 2018

  2. 3. Okresní kolo v OVOV – Plasy
  2. 3. Masopust – divadélko Pohoda - školní družina
  5. – 9. 3. Lyžařský kurz 7. roč.                       
  6. 3. Okresní kolo Chemické olympiády (ZŚ Kaznějov , 8.30 – 14.00)
  7. 3. Mateřinka (LD Kralovice) 8.30. – 12.00 hod. výpomoc  žáků 8.B
  7. 3. Soutěžní odpoledne v knihovně                                            
  8. 3. Divadlo Alfa Plzeň,  1. roč. – Tři siláci na silnici – 9.00           
  9. 3. Soutěž o pohádkového krále - školní družina
14. 3. Poznávací vycházka - školní družina
15. 3. Okresní kolo v recitaci KD Nýřany   
19. 3. Okresní kolo ve vybíjené – kat. dívky – Plasy
19. 3. Beseda ve spolupráci s knihovnou  
20. 3. Okresní kolo v basketbalu starších žáků – Plasy
21. 3. Okresní kolo ve vybíjené – kat. otevřená – Plasy
22. 3. Krajské kolo v basketbalu starších žáků – Domažlice
23. 3. Krajské kolo v basketbalu starších žákyň – Kožlany 
23. 3. Vynášení Morany - školní družina
27. 3. Okresní kolo v basketbalu mladších žáků – Plasy
28. 3. Velikonoční hraní - školní družina                                            
29. a 30. 3. Velikonoční prázdniny