Akce v měsíci lednu 2018

  3. 1. Zahájení výuky po vánočních prázdninách
  3. 1. Beseda ve spolupráci s knihovnou - školní družina
  4. 1. Divadelní představení pro 8. ročník - Lékařem proti své vůli – 11.00 Plzeň
  5. 1. Tříkrálová sbírka, zahájení v 9.00 hod.
  5. 1. Závod – co stihnu za minutu - školní družina
10. 1. Školní kolo konverzační soutěže v AJ (od 14.00 – učeb.A1)  
10. 1. Zimní olympiáda - školní družina
19. 1. Soutěž zručnosti - školní družina
22. 1. Mobilní planetárium     1., 3., 4. roč.         60 Kč 
26. 1. Hrajeme divadlo - školní družina
31. 1. Ukončení vyučování v 1. pololetí