Akce v měsíci Lednu 2019

  3. 1. Zahájení výuky po vánočních prázdninách
  4. 1. Tříkrálová sbírka
  7. 1. 5. plavecký výcvik 3.B, 2.A  (10.30 - 12.00)
11. 1. Hrajeme loutkové divadlo - školní družina
14. 1. 6. plavecký výcvik 3.B, 2.A  (10.30 - 12.00)
15. 1. Divadlo Alfa „Gazdina roba“, Plzeň, 9.00 hod., 9. roč., cena 60,-
16. 1. Žákovský parlament - 14.00 hod.
16. 1. Školní kolo soutěže v anglickém jazyce
17. 1. Beseda s pracovníkem televize - školní družina
21. 1. 7. plavecký výcvik 3.B, 2.A (10.30 - 12.00)
23. 1. Pedagogická rada
23. 1. Beseda s hudebníky pěveckého sboru - školní družina
30. 1. Zimní olympiáda ve školní družině
31. 1. Ukončení vyučování v 1. pololetí
31. 1. 1. plavecký výcvik  2.B, 3.A