Akce v měsíci listopadu 2018

  2. 11. Strašidelné odpoledne - školní družina
  6. 11. Okresní kolo ve florbalu mladších žáků – H. Bříza
  7. 11. Závody zručnosti - školní družina
  7. 11. Žákovský parlament – 14.00
  8. 11. Okresní kolo ve florbalu mladších žákyň – H. Bříza
  9. 11. Mariánská Týnice – archeologie – 6.A
  9. 11. Festival Posviť si na budoucnost – Plzeň – 9. ročník
  9. 11. Soutěž o šikulu školní družiny - školní družina
12. 11. Beseda ve spolupráci s knihovnou - školní družina
13. 11. Okrskové kolo ve florbalu starších žáků – Kožlany
14. 11. Beseda s členkami klubu důchodců - školní družina
17. 11. Státní svátek – Den boje za svobodu, demokracii
20. 11. Třídní schůzky  16.00 – 1. st.   17. 00 – 2. st.
         16.00 – workshop k volbě povolání žáci a rodiče 9. roč. 
21. 11. Sportovní odpoledne - školní družina
26. 11. 1. plavecký výcvik 3.B, 2.A    (10.30 - 12.00)
27. 11. Okresní kolo ve florbalu starších žáků – Kožlany
30. 11. Hrajeme si divadlo - školní družina