Akce v měsíci prosinci 2018

  3. 12. 2. plavecký výcvik 3.B, 2.A   (10.30 - 12.00)
  3. 12. Beseda ve spolupráci s knihovnou - školní družina
  4. 12. Beseda v knihovně  8.15   3.A
  4. 12. DDM Kralovice – keramika 9.00    2. B
  5. 12. Mikulášská nadílka,  9.ročník
  5. 12. Čertovská diskotéka - školní družina
  6. 12. DDM Kralovice - keramika 9.00  2.A
  6. 12. Olympiáda z českého jazyka – vybraní žáci z 8. a 9. roč. 
  6. 12. Krajské kolo ve florbalu mladších žákyň – Rokycany
  7. 12. Okresní kolo v basketbalu starších žákyň – Kožlany
  7. 12. Krajské kolo ve florbalu starších žáků – Plzeň
10. 12. 3. plavecký výcvik 3.B, 2.A      (10.30 - 12.00)
11. 12. Divadlo Alfa Plzeň („Kde domov můj?“), 10.30, 6. a 8. roč.
11. 12. Exkurze Praha  4.A, 4.B   (8.00 – 17.00)  
12. 12. Hudební pořad pro 6.-7., 8.-9. roč., zač. v 8.55 hod., cena 45 Kč
12. 12. Návštěva lesa - školní družina
13. 12. Divadélko Pohoda - školní družina
17. 12. 4. plavecký výcvik 3.B, 2.A   (10.30 - 12.00)
19. 12. Návštěva v M. Týnici – vánoční výstava a zvyky - školní družina
19. 12. Zpívání koled DSP Kralovice, 10.00
21. 12. Vánoční diskotéka, od 9.00
21. 12. Vánoční nadílka - školní družina
22. 12. Vánoční prázdniny – zahájení

Exkurze planetárium 5. ročníky