Akce v mězíci září 2018

10. 9. Beseda ve spolupráci s knihovnou - školní družina
12. 9. Vycházka – poznávání města - školní družina
12.-13.9.  Adaptační pobyt 6. tříd
14. 9. Oslavy 100 let Československa + 35 let školy
19. 9. Sportovní odpoledne - školní družina
24. 9. Návštěva kostela v Kralovicích - školní družina
25. 9. Třídní schůzky  16.00 – 1. st.   17. 00 – 2. st.
26. 9. Vycházka do okolí města - školní družina
28. 9. Státní svátek sv. Václav, den české státnosti