Poplatek za školní družinu

Na základě městské vyhlášky je stanoven příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů na provoz ŠD částkou:
        a) 70,-- Kč měsíčně – při celotýdenní docházce a docházce na 4 dny v týdnu (platí i pro ranní družinu)
        b) 20,-- Kč za jeden den – při docházce 1-3 dny v týdnu

Příspěvek je povinen platit zákonný zástupce dítěte složenkou, převodním příkazem na pololetí, a to do patnáctého běžného měsíce. V případě nepřítomnosti dítěte ve ŠD se příspěvek nesnižuje. Pokud bude docházka přerušena během pololetí nebo dítě bude odhlášeno na některý den v týdnu, pololetní částka se nekratí. Příspěvek se neplatí, jestliže se na plátce vztahuje ustanovení § 19 d), odstavec 1., Sb. 190/93. Nutno doložit potvrzením MÚ.

Další nutné náklady spojené s provozem ŠD jsou hrazeny ze státního a městského rozpočtu.