Školská rada

Školská rada při ZŠ Kralovice pracuje v devítičlenném složení:

Zástupci z řad rodičů:    Vlastimil Pech
  Pavel Peterka
  Martina Sklenářová
Zástupci za zřizovatele: Jiří Buňka
  Bc. Jitka Schreiberová
  Luděk Bořek
Zástupci z řad učitelů Mgr. Alena Bechyňová
  Mgr. Miluše Pěnkavovová
  Mgr. Libuše Vránová

Výbor rady školy:

Předseda:            Jiří Buňka
Místopředseda:    Martina Sklenářová
Jednatel:              Mgr. Alena Bechyňová