Učitelé a asistenti pedagoga

Přehled vyučujících a předmětů ve školním roce 2019/2020       

I. stupeň  třída/předmět email
Mgr. Marta Hanáková 1.A hanakova@zskralovice.cz
Mgr. Dana Palátová 1.B palatovad@zskralovice.cz
Mgr. Alena Bechyňová 2.A bechynova@zskralovice.cz
Mgr. Veronika Zůchová 2.B zuchova@zskralovice.cz
Mgr. Vladimíra Mandausová 3.A mandausova@zskralovice.cz
Mgr. Lenka Konopásková 3.B konopaskova@zskralovice.cz
Mgr. Štěpánka Hynešová 4.A hynesova@zskralovice.cz
Mgr. Václava Kroftová 4.B kroftova@zskralovice.cz
Mgr. Jana Plechová 5.A plechova@zskralovice.cz
Mgr. Libuše Vránová 5.B  vranova@zskralovice.cz  
        Anděla Bučková asistent pedagoga 7.A,
školní asistent
 
        Petra Holečková asistent pedagoga 5.B
        Marie Koudelová asistent pedagoga 4.A  
          Ilona Kubíková asistent pedagoga 5.A  
     
Mgr. Dana Duxová Aj - 1.B, 5.AB  
Mgr. Petra Hubková Aj - 2.AB, 3.B, 4.B, 5.A  
Mgr. Miroslava Kronďáková Aj - 5.B  
Mgr. Tereza Kupková Aj - 1.A, 3.A, 4.A  
Mgr. Dana Palátová Vl - 4.B, Pvč, Hv - 5.A  
Mgr. Dana Plechová Přv - 5.B  
Mgr. Dana Polívková Vl - 4.B  
Mgr. Iva Štěpánská Inf - 5.AB  
        Pavel Rom    Přv - 4.B, Tvz - 5.B  
            
II. stupeň třída/předmět email
Mgr. Roman Čuřík                    F, Tv, Inf curik@zskralovice.cz
Mgr. Dana Duxová     9.A         Aj, D, Vo duxova@zskralovice.cz
Mgr. Lucie Hejlková                   Čj, Hv, Vv hejlkova@zskralovice.cz
Mgr. Petra Hubková     7.B         Aj, Pv, Vo hubkova@zskralovice.cz
Mgr. Václava Kozlová     6.B         Čj, D, Vv kozlova@zskralovice.cz
Mgr. Miroslava Kronďáková                   D krondakova@zskralovice.cz
Mgr. Tereza Kupková      8.A        Aj kupkova@zskralovice.cz
Mgr. Jana Kůsová   Př, Vz, spec. pedagog kusova@zskralovice.cz
Mgr. Miluše Pěnkavová      6.A        M, Ch, Vo penkavova@zskralovice.cz
Mgr. Dana Polívková      8.B        Př, Z, Vo, Pv polivkova@zskralovice.cz
Mgr. Marcela Popelová      7.A        Čj, Nj, Vo popelova@zskralovice.cz
           Pavel Rom                   Z, Př, Vz, Tv rom@zskralovice.cz
Mgr. Lucie Šebianová             9.B        M, F, Pv sebianoval@zskralovice.cz
Mgr. Iva Štěpánská                   M, Vo, Inf stepanska@zskralovice.cz
Mgr. Olga Vaňhová                   Rj, D vanhova@zskralovice.cz
        Iveta Havlová asistent pedagoga 8.A
           
Mgr. Štěpánka Hynešová Vv - 7.A  hynesova@zskralovice.cz 
Mgr. Václava Kroftová Nj - 7., 8., 9. roč. kroftova@zskralovice.cz
Mgr. Libuše Vránová Vv - 7.B., 8.AB a 9.AB vranova@zskralovice.cz