Učitelé

Přehled vyučujících a předmětů ve školním roce 2019/2020       

I. stupeň  třída/předmět email
Mgr. Marta Hanáková 1.A hanakova@zskralovice.cz
Mgr. Dana Palátová 1.B palatovad@zskralovice.cz
Mgr. Alena Bechyňová 2.A bechynova@zskralovice.cz
Mgr. Veronika Zůchová 2.B zuchova@zskralovice.cz
Mgr. Vladimíra Mandausová 3.A mandausova@zskralovice.cz
Mgr. Lenka Konopásková 3.B konopaskova@zskralovice.cz
Mgr. Štěpánka Hynešová 4.A hynesova@zskralovice.cz
Mgr. Václava Kroftová 4.B kroftova@zskralovice.cz
Mgr. Jana Plechová 5.A plechova@zskralovice.cz
Mgr. Libuše Vránová 5.B  vranova@zskralovice.cz  
     
Mgr. Alena Bechyňová    
Mgr. Dana Duxová    
Mgr. Marta Hanáková    
Mgr. Petra Hubková    
Mgr. Lenka Konopásková    
Mgr. Miroslava Kronďáková Aj - 4.r.  
Mgr. Tereza Kupková Aj - 3.r., 5.r., Hv - 4.A  
Mgr. Dana Palátová Prv - 3.A  
Mgr. Jana Plechová Přv - 4.B  
Mgr. Dana Polívková Vl - 4.B  
Mgr. Lucie Šebianová Inf - 5. r., Hv 5.A  
Mgr. Iva Štěpánská Ma 5.A, Inf - 5.A,B  
        Pavel Rom Přv - 5.B  
     
II. stupeň třída/předmět email
Mgr. Roman Čuřík F, Tv curik@zskralovice.cz
Mgr. Dana Duxová Aj, D, Vo duxova@zskralovice.cz
Mgr. Lucie Hejlková Čj, Hv hejlkova@zskralovice.cz
Mgr. Petra Hubková Aj, Pv, Vo hubkova@zskralovice.cz
     
Mgr. Václava Kozlová Čj, D kozlova@zskralovice.cz
Mgr. Miroslava Kronďáková D krondakova@zskralovice.cz
Mgr. Tereza Kupková Aj kupkova@zskralovice.cz
Mgr. Jana Kůsová Př, spec. pedagog kusova@zskralovice.cz
Mgr. Miluše Pěnkavová M, Ch, Vo penkavova@zskralovice.cz
Mgr. Dana Polívková Př, Z, Vo, Pv polivkova@zskralovice.cz
Mgr. Marcela Popelová Čj, Nj, Vv, Vo popelova@zskralovice.cz
        Pavel Rom Z, Př, Vz rom@zskralovice.cz
Mgr. Lucie Šebianová M, F, Pv sebianoval@zskralovice.cz
Mgr. Iva Štěpánská M, Vo, Vz, Inf stepanska@zskralovice.cz
Mgr. Olga Vaňhová Rj, D vanhova@zskralovice.cz
     
Mgr. Štěpánka Hynešová Vv - 7.A  hynesova@zskralovice.cz 
Mgr. Václava Kroftová Nj - 7., 8., 9. roč. kroftova@zskralovice.cz
Mgr. Libuše Vránová Vv - 6.B., 8.A,B a 9.A, B vranova@zskralovice.cz