Státní svátky

1. leden

8. květen

5. červenec

6. červenec

28. září

28. říjen

17. listopad

Zdroj informací: https://old.hrad.cz/president/Havel/svatek/index.html

28. září - Den české státnosti 

Den české státnosti - svátek svatého Václava se slaví v den předpokládaného úmrtí přemyslovského knížete Václava, zavražděného svým bratrem Boleslavem I. ve Staré Boleslavi pravděpodobně roku 935. Cílevědomé úsilí knížete o hlubší zakotvení křesťanství v Čechách dalo záhy vzniknout legendě o jeho mučednictví pro víru. Již v10. století byl pokládán za světce a postupně se ustálilo přesvědčení, že kníže Václav je patronem českého národa, ochráncem české země. V roce 1729 byl katolickou církví oficiálně prohlášen za svatého. 

Svatek sv. Václava byl státním svátkem České republiky uzákoněn 29. června 2000 zák. č. 245/2000 Sb.