Tělocvičny

TĚLOCVIČNY ZPROVOZNĚNY OD 14. DUBNA 2014

 

VSTUP DO ŠKOLY, TĚLOCVIČEN:

  • BOČNÍM VCHODEM U ŘEDITELNY ŠKOLY, Z DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ POD JÍDELNOU
    (PŘÍCHOD KOLEM ŠKOLNÍ DRUŽINY).  
    KLÍČ PRO VSTUP BOČNÍM VCHODEM JE PŮVODNÍ JAKO U VSTUPNÍCH DVEŘÍ
    U TĚLOCVIČEN.
     
  • DO 16.00 MOŽNÉ POUŽÍT HLAVNÍ VCHOD ZŠ. (V době výuky)


VEDOUCÍ KROUŽKU ZAJISTÍ HROMADNÝ VSTUP DO ŠKOLY A ODCHOD ZE CVIČENÍ VŠECH ÚČASTNÍKŮ. NENÍ MOŽNÉ NA KROUŽEK CHODIT INDIVIDUÁLNĚ. PO UKONČENÍ AKCE DOHLÉDNE VEDOUCÍ NA UZAMČENÍ ŠKOLY. STANOVENÉ PODMÍNKY BUDOU KONTROLOVÁNY A V PŘÍDADĚ JEJICH NEDODRŽENÍ, BUDE DOTYČNÝM VSTUP
DO TĚLOCVIČEN PO DOBU REKONSTRUKCE ŠKOLY ODEPŘEN.