Aktuality - školní rok 2018/2019

Prozatím zde nejsou žádné informace.

Aktuality - školní rok 2017/2018

Zhodnocení akcí – kariérové poradenství

Návštěva SOŠ Plasy – 25.10.2017

     V rámci kariérového poradenství  - pravidelné návštěvy žáků na Gymnáziu a SOŠ Plasy se žáci devátého ročníku 25. října 2017 zúčastnili prezentací jednotlivých oborů a to: gymnázium, obchodní akademie, agropodnikání a veterinářství.
     Po prezentaci a prohlédnutí jednotlivých učeben se žáci odebrali do tělocvičny k změření sil ve vědomostně-sportovní soutěži. Zástupci ZŠ Kralovice – Chiara Botterová (9.B) a Jiří Haller (9.A) v konkurenci dalších pěti ZŠ obsadili krásné první místo.

Doprava byla zajištěna firmou Vavřička a díky projektu MAP byla poskytnuta zdarma.

Festival Posviť si na budoucnost – festival vzdělávání a práce - 10.11.2017

Ve dnech 10. a 11. listopadu 2017 se v Plzni v DEPU 2015 konal festival vzdělávání a práce – Posviť si na budoucnost.  Tento festival navštívilo přibližně tři tisíce zájemců o radu a informace v oblasti kariérového poradenství.
      Žáci devátého ročníku ZŠ Kralovice měli možnost se poprvé, a doufejme, že ne naposledy, tohoto festivalu zúčastnit. Na festivalu se představili zástupci středních škol Plzeňského kraje, všechny fakulty Západočeské univerzity a rovněž zástupci zaměstnavatelů tohoto regionu.
      Celý festival byl veden interaktivně a zástupci se snažili přiblížit zájemcům o studium jejich školu zábavnou formou. Vítaným doplněním celé akce byla zpracovaná metodika včetně pracovních karet a listů k přípravě na návštěvu festivalu i následnému zhodnocení festivalu.

Doprava byla zajištěna firmou Vavřička a díky projektu MAP byla poskytnuta zdarma.

Fotogalerii z akce najdete na stránkách: https://smartedu.plzen.eu/fotogalerie/nggallery/akce/PnB_2017


Workshop SŠ na ZŠ Kralovice – 21.11.2017

     Dne 21. listopadu se na ZŠ Kralovice konal workshop pro střední školy našeho regionu. V letošním školním roce se představilo šest škol: SŠ Kralovice, Gymnázium a SOŠ Plasy, Integrovaná střední škola Jesenice, Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Plzeň, Integrovaná střední škola Rakovník a Střední průmyslová škola Dr. Emila Kolbena z Rakovníka.
     Po seznámení s hlavními body přijímacího řízení a krátkém představení středních škol a nabízených oborů jejich zástupci měli žáci osmých a devátých ročníků a jejich rodiče prostor pro individuální konzultace.

Návštěva SŠ Kralovice – 23.11.2017

     Zájemci o studium z osmých a devátých tříd měli možnost se podívat do dílen SŠ Kralovice dne 23.listopadu 2017. Po představení oborů na SŠ Kralovice Mgr. Radkem Čuříkem se pět žáků ZŠ aktivně zapojilo do výuky v dílnách, kde si vyzkoušeli např. sváření a kování, a dokonce si odnesli hotový výrobek.