Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2017/2018


Odkazy k přijímacím zkouškám:

MŠMT - ministerstvo školství
Agentura CERMAT


Tiskopisy přihlášek - 1) MŠMT    2) Cermat