Zaměstnanci školy - úvodem

O žáky Základní školy Kralovice se stará celkem 40 pracovníků.
Z tohoto počtu je 27 pedagogických pracovníků a 13 ostatních zaměstnanců.

Vedení školy
Učitelé
Konzultační hodiny
Školní družina
Správní zaměstnanci