ZÁKLADNÍ INFORMACE

Ve školní družině při ZŠ Kralovice pracují čtyři oddělení:

ČTYŘLÍSTEK    vychovatelka Věra Palátová         (palatovav@zskralovice.cz)
SLŮŇATA         vychovatelka Jaroslava Stančová  (stancova@zskralovice.cz)
KRTEČKOVÉ    vychovatelka Iveta Lišková           (liskova@zskralovice.cz)
SLUNÍČKA       vychovatelka Mgr. Kateřina Černá  (cerna@zskralovice.cz)


PROVOZNÍ DOBA
Ranní družina :        6.30 –   8.00
Odpolední činnost: 11.30 –  16.00

TELEFONNÍ KONTAKT
Pevná linka:    373 396 760
Mobil:             721 474 311

   Před vyučování přicházejí žáci do družiny samostatně, na odpolední činnost jsou žáci předáváni vychovatelce od třídních učitelů podle stanoveného rozvrhu, který mají zapsaný v žákovských knížkách.
   Pokud žák odchází jinak, než má uvedeno na přihlášce, musí odevzdat písemnou žádost od rodičů s podpisem a datem. Na telefonické omluvy nemůžeme brát zřetel.