Školní rok 2016/2017

Třídy I. stupně

Třída Třídní učitel Počet žáků Učebna

1.A

Mgr. Václava Kroftová

19

1.A

1.B

Mgr. Dana Palátová

22

1.B

2.A

Mgr. Alena Bechyňová

25

2.A

2.B

Mgr. Dana Kalová

26

2.B

3.A

Mgr. Věra Hajná

25

3.A

3.B

Mgr. Marta Hanáková

26

3.B

4.A

Mgr. Jana Plechová

27

4.A

4.B

Mgr. Libuše Vránová

28

4.B

5.A

Mgr. Libuše Švarcová

22

5.A

5.B

Mgr. Lenka Konopásková

22

5.B

 

Třídy II. stupně

Třída Třídní učitel Počet žáků Učebna

6.A

Mgr. Václava Kozlová

17

D

6.B

Mgr. Ladislav Vopat

19

Z1

7.A

Mgr. Iva Štěpánská

18

M1

7.B

Mgr. Miluše Pěnkavová

16

M2

8.A

Mgr. Marcela Popelová

17

Č1

8.B

Mgr. Petra Hubková

18

A1

9.A

Mgr. Tereza Kupková

21

A2

9.B

Mgr. Dana Duxová

20

A3

 Počet žáků k 3. lednu 2017:

          I. stupeň -   242
          II. stupeň - 146 
          Celkem -      388