Události konané ve školním roce 2017/2018

Adaptační kurz 6. ročníku

Ve dnech 13.-14. září se třídy 6.A a 6.B zúčastnily adaptačního kurzu na Oblátku. Účelem této akce je usnadnění přechodu žáků na II. stupeň naší základní školy, seznámení se s novými třídními učiteli či učitelkami a v neposlední řadě také stmelení kolektivu. Dvoudenní výlet mimo školu do přírody je určitě zajímavou zkouškou a zkušeností pro všechny. Letošní „adapťák“ se nesl v duchu her, luštění šifer a zpěvu. Aktivity v lese umožnily žákům vyzkoušet své možnosti, užít si spoustu legrace a poznat své pedagogy z jiného úhlu než při vyučování. Úspěšně jsme si spolu osvojili znalost stromů, Morseovu abecedu nebo umění skládat vlastní píseň. Nechyběl ani táborový oheň – alespoň v krbu, jelikož nám počasí příliš nepřálo a večer se spustil vytrvalý déšť. Kvůli němu jsme se nemohli vydat na bobříka odvahy, a tak jsme si zazpívali s kytarou pěkně v teple před krbem.

Adaptační kurz proběhl letos velmi úspěšně, a to za velkého přispění třídních učitelek obou tříd (Mgr. Dany Polívkové, Mgr. Terezy Kupkové) i pana učitele Pavla Roma a spolupráce se školní jídelnou. Děkujeme.

Mgr. Tereza Kupková

Adaptační kurz

/album/adaptacni-kurz/a20170914-101020-jpg/ /album/adaptacni-kurz/a20170914-104353-jpg/ /album/adaptacni-kurz/a20170914-111154-1-jpg/

Události konané ve školním roce 2016/2017

Rozsvícení stromečku