Aktuality - školní rok 2016/2017


Informace o dnech otevřených dveří středních škol - zde.

Mgr. Hana MARKOVÁ

speciální pedagog, etoped - pracuje s dětmi s odlišnostmi - vývojové poruchy, porucha autistického spektra, ...

kontakt: http://vyvojoveporuchy.cz/Stranky/onas.php